Platforma e-learningowa Centrum Kształcenia Podyplomowego


  Available courses

  MBA in Healthcare Management. Edycja 2

  MBA in Healthcare Management. Edycja 2

  Course

  MBA in Innovative Enterprise Management. Edycja 2

  MBA in Innovative Enterprise Management. Edycja 2

  Course

  MBA in Public and Community Management. Edycja 2

  MBA in Public and Community Management. Edycja 2

  Course

  RODO2 - RODO w e-administracji i biznesie. Edycja 2

  RODO2 - RODO w e-administracji i biznesie. Edycja 2

  Course

  CYB3 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 3

  CYB3 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 3

  Course

  IK1 – Informatyka kryminalistyczna. Edycja 1

  IK1 – Informatyka kryminalistyczna. Edycja 1

  Course

  KiP1 – Kadry i płace w praktyce. Edycja 1

  KiP1 – Kadry i płace w praktyce. Edycja 1

  Course

  ZP12 – Zamówienia publiczne. Edycja 12

  ZP12 – Zamówienia publiczne. Edycja 12

  Course

  PP11-ON – Przygotowanie pedagogiczne on-line. Edycja 11

  PP11-ON – Przygotowanie pedagogiczne on-line. Edycja 11

  Course

  PT14 - Psychologia transportu. Edycja 14

  PT14 - Psychologia transportu. Edycja 14

  Course

  PPsych4 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 4

  PPsych4 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 4

  Course

  PP10 - Przygotowanie pedagogiczne. Edycja 10

  PP10 - Przygotowanie pedagogiczne. Edycja 10

  Course

  NZZLw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 2

  NZZLw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 2

  Course

  NZZLw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 1

  NZZLw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 1

  Course

  NZZL26 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 26

  NZZL26 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 26

  Course

  AWGiAw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 2

  AWGiAw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 2

  Course

  AWGiAw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 1

  AWGiAw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 1

  Course

  AWGiA17 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 17

  AWGiA17 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 17

  Course

  RB15 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  RB15 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  Course

  RiFw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 2

  RiFw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 2

  Course

  RiFw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 1

  RiFw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 1

  Course

  RiF26 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 26

  RiF26 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 26

  Course

  BNiZK9 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 9

  BNiZK9 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 9

  Course

  WN24 - Wycena nieruchomości. Edycja 24

  WN24 - Wycena nieruchomości. Edycja 24

  Course

  ISzTR4 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 4

  ISzTR4 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 4

  Course

  ZOZ30 - Zarządzanie w ochronie zdrowia. Edycja 30

  ZOZ30 - Zarządzanie w ochronie zdrowia. Edycja 30

  Course

  BHP30 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 30

  BHP30 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 30

  Course

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  Course

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  Course

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  Course

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  Course

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  Course

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  Course

  Instrukcje dla prowadzących

  Instrukcje dla prowadzących

  Course

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  Course

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  Course

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  Course

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  Course

  BNiZK5 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 5

  BNiZK5 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 5

  Course

  ISzTR2 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 2

  ISzTR2 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 2

  Course

  CYB1 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 1

  CYB1 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 1

  Course

  RiF24 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 24

  RiF24 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 24

  Course

  PT13 - Psychologia transportu. Edycja 13

  PT13 - Psychologia transportu. Edycja 13

  Course

  BHP27 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 27

  BHP27 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 27

  Course

  ZP11 - Zamówienia publiczne. Edycja 11

  ZP11 - Zamówienia publiczne. Edycja 11

  Course

  RB13AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  RB13AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  Course

  RB13 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  RB13 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  Course

  PPPsych2 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 2

  PPPsych2 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 2

  Course

  BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

  BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

  Course

  TP3 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 3

  TP3 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 3

  Course

  BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

  BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

  Course

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  Course