Platforma e-learningowa Centrum Kształcenia Podyplomowego


  Available courses

  TP5 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 5

  TP5 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 5

  Course

  OLIGO6 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 6

  OLIGO6 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 6

  Course

  EiR8 - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Edycja 8

  EiR8 - Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Edycja 8

  Course

  ISzTR5 – Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 5

  ISzTR5 – Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 5

  Course

  AWGiA18 – Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 18

  AWGiA18 – Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 18

  Course

  PP13-ON – Przygotowanie pedagogiczne on-line. Edycja 13

  PP13-ON – Przygotowanie pedagogiczne on-line. Edycja 13

  Course

  PP12 – Przygotowanie pedagogiczne. Edycja 12

  PP12 – Przygotowanie pedagogiczne. Edycja 12

  Course

  BNiZK10 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 10

  BNiZK10 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 10

  Course

  RB15AK – Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  RB15AK – Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  Course

  RB15 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  RB15 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 15

  Course

  RODO2 - RODO w e-administracji i biznesie. Edycja 2

  RODO2 - RODO w e-administracji i biznesie. Edycja 2

  Course

  CYB3 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 3

  CYB3 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 3

  Course

  IK1 – Informatyka kryminalistyczna. Edycja 1

  IK1 – Informatyka kryminalistyczna. Edycja 1

  Course

  ZP12 – Zamówienia publiczne. Edycja 12

  ZP12 – Zamówienia publiczne. Edycja 12

  Course

  NZZLw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 2

  NZZLw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 2

  Course

  NZZLw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 1

  NZZLw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - 1

  Course

  AWGiAw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 2

  AWGiAw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 2

  Course

  AWGiAw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 1

  AWGiAw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - 1

  Course

  AWGiA17 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 17

  AWGiA17 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 17

  Course

  RiFw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 2

  RiFw2L-2 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 2

  Course

  RiFw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 1

  RiFw2L-1 - DWA DYPLOMY W DWA LATA. Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 1

  Course

  RiF26 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 26

  RiF26 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 26

  Course

  BNiZK9 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 9

  BNiZK9 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 9

  Course

  WN24 - Wycena nieruchomości. Edycja 24

  WN24 - Wycena nieruchomości. Edycja 24

  Course

  ISzTR4 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 4

  ISzTR4 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 4

  Course

  BHP30 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 30

  BHP30 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 30

  Course

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  Course

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  Course

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  Course

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  Course

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  Course

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  Course

  Instrukcje dla prowadzących

  Instrukcje dla prowadzących

  Course

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  Course

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  Course

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  Course

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  Course

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  Course