Platforma e-learningowa Studiów Podyplomowych WSEI


Available courses

BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

Course

RB12AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

RB12AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

Course

RB12 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

RB12 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

Course

NZZL22 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 22

NZZL22 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 22

Course

BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

Course

BHP25 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 25

BHP25 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 25

Course

TP2 - Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Edycja 2

TP2 - Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Edycja 2

Course

RiF22 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 22

RiF22 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 22

Course

WN20 - Wycena nieruchomości. Edycja 20

WN20 - Wycena nieruchomości. Edycja 20

Course

NZZL20 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 20

NZZL20 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 20

Course

EiR6 - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Edycja 6

EiR6 - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Edycja 6

Course

RB11AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

RB11AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

Course

PT11 - Psychologia transportu. Edycja 11

PT11 - Psychologia transportu. Edycja 11

Course

BHP24 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 24

BHP24 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 24

Course

ZN19 - Zarządzanie nieruchomościami. Edycja 19

ZN19 - Zarządzanie nieruchomościami. Edycja 19

Course

RB11 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

RB11 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

Course

AWGiA14 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 14

AWGiA14 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 14

Course

PT11 - Psychometria - Psychologia Transportu

PT11 - Psychometria - Psychologia Transportu

Course