Platforma e-learningowa Centrum Kształcenia Podyplomowego


  Available courses

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  BNiZK8 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 8

  Course

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  COGITO-PPPsych1 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 1

  Course

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  PPPsych3 | SP9 - Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Edycja 3 | Studium pedagogiczne. Edycja 9

  Course

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  OLIGO5SZK - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edycja 5

  Course

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  TP4 – Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 4

  Course

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  BNiZK7 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 7

  Course

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  BNiZK6 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 6

  Course

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  RB14AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 14

  Course

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  BHP29 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 29

  Course

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  BHP28 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 28

  Course

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  RiF25 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 25

  Course

  CYB2 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 2

  CYB2 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 2

  Course

  WN23 - Wycena nieruchomości. Edycja 23

  WN23 - Wycena nieruchomości. Edycja 23

  Course

  BNiZK5 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 5

  BNiZK5 - Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Kryzysowe. Edycja 5

  Course

  ISzTR2 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 2

  ISzTR2 - Integracja sensoryczna z terapią ręki. Edycja 2

  Course

  CYB1 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 1

  CYB1 - Cyberbezpieczeństwo. Edycja 1

  Course

  RiF24 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 24

  RiF24 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 24

  Course

  PT13 - Psychologia transportu. Edycja 13

  PT13 - Psychologia transportu. Edycja 13

  Course

  BHP27 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 27

  BHP27 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 27

  Course

  ZP11 - Zamówienia publiczne. Edycja 11

  ZP11 - Zamówienia publiczne. Edycja 11

  Course

  RB13AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  RB13AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  Course

  RB13 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  RB13 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 13

  Course

  PPPsych2 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 2

  PPPsych2 - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Edycja 2

  Course

  BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

  BNiZK4 - Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe. Edycja 4

  Course

  TP3 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 3

  TP3 - Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Edycja 3

  Course

  BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

  BHP26 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 26

  Course

  RB12AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

  RB12AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

  Course

  RB12 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

  RB12 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 12

  Course

  TP2 - Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Edycja 2

  TP2 - Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Edycja 2

  Course

  RiF22 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 22

  RiF22 - Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Edycja 22

  Course

  WN20 - Wycena nieruchomości. Edycja 20

  WN20 - Wycena nieruchomości. Edycja 20

  Course

  NZZL20 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 20

  NZZL20 - Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Edycja 20

  Course

  EiR6 - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Edycja 6

  EiR6 - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Edycja 6

  Course

  RB11AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

  RB11AK - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

  Course

  PT11 - Psychologia transportu. Edycja 11

  PT11 - Psychologia transportu. Edycja 11

  Course

  BHP24 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 24

  BHP24 - Bezpieczeństwo i higiena pracy. Edycja 24

  Course

  ZN19 - Zarządzanie nieruchomościami. Edycja 19

  ZN19 - Zarządzanie nieruchomościami. Edycja 19

  Course

  RB11 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

  RB11 - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. Edycja 11

  Course

  AWGiA14 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 14

  AWGiA14 - Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Edycja 14

  Course

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  PT12A - Psychometria - Psychologia Transportu

  Course